La neopopote de

Bio, gezond en lekker

EEN 100% BIOVERHAAL

Danival, gevestigd in Moulin d'Andiran in het hart van de natuur in het zuidwesten van Frankrijk, is een van de eerste Franse bedrijven dat het biocertificaat Ecocert kreeg uitgereikt en dat zich sinds 1990 met passie toelegt op de ontwikkeling en productie van producten met grondstoffen die uitsluitend afkomstig zijn van de biologische landbouw.
Onze producten, verwerkt in een fabriek die sinds haar oprichting uitsluitend bioproducten produceert, zijn 100% bio (niet 99,99%). Volgens de Europese wetgeving mogen producten die als "bioproducten" worden verkocht tot 5% "non‑bio" ingrediënten bevatten, maar dit is bij Danival niet het geval, gewoonweg omdat wij dat al altijd zo hebben gedaan.
Zelfs indien de Europese wetgeving mocht versoepelen, zien wij echt het belang niet om het minder goed te gaan doen.


GEANGAGEERD

DANIVAL is een van de eerste Franse bedrijven dat zijn eigen solidair Handelshandvest met zijn landbouwers heeft opgesteld om eerlijke partnerschappen te verzekeren.
DANIVAL heeft met zijn 30 partnerlandbouwers een relatie opgebouwd die steunt op driejarige teeltovereenkomsten tegen gegarandeerde prijzen. Overigens selecteren wij uitsluitend Frans vlees en geven de voorrang aan de keurmerken AOC (beschermde oorsprongsbenaming) en IGP (beschermde geografische aanduiding).
Wij hebben eveneens concrete acties genomen met het oog op continue verbetering in termen van productiecapaciteit, lokale bevoorradingen, het welzijn van onze werknemers, energie‑efficiëntie en recycling in partnerschap met TerraCycle.


SOLIDAIR 

Sinds 1995 stelt DANIVAL ook personen met een handicap tewerk die op 10 km van Moulin d'Andiran in een aangepast tehuis wonen.
Werken bij DANIVAL betekent voor deze personen een sociaal-professionele ontplooiing en een dagelijkse financiële steun.
Voorts steunen wij elk jaar diverse initiatieven: solidariteitsacties (steun aan verenigingen ter bestrijding van mucoviscidose en kanker), ecologische en biologische acties, sportacties (sport nature) en humanitaire acties.
 

AANDACHT VOOR HET MILIEU

Bescherming van de natuur en het leefmilieu en onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk beperken, zijn doelstellingen die sinds de oprichting van DANIVAl de grondslag vormen van ons beleid en onze acties.
De keuze van ecologische verpakkingen (geen oververpakking, recycleerbare materialen, vrij van chloor, BPA en ftalaten, energie-efficiënte productie, enz.), de bestrijding van verspilling (gerichte sensibiliseringsacties voor de werknemers, rationeel watergebruik, enz.), de keuze van hernieuwbare energie (installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak), lokale bevoorradingen en afvalbeheer in het kader van een partnerschap met TerraCycle).


GEZOND & LEKKER, ZONDER COMPROMISSEN

Bij DANIVAL rijmt voeding met smaak: elk recept wordt door onze echte chef (zijn naam is Jérôme) in onze echte keuken gecreëerd of opnieuw uitgevonden met seizoensingrediënten die zorgvuldig worden geselecteerd, bereid en verpakt om ervoor te zorgen dat ze zowel bij hun bereiding als op het bord al hun versheid en smaak behouden. Overigens hebben wij gekozen voor een eenvoudige en authentieke keuken: geen smaakstoffen, kleurstoffen of verdikkingsmiddelen, zelfs indien toegestaan in de biokeuken.
Dankzij onze bevoorradingen van zuiderse groenten die het label BIOPARTENAIRE dragen (solidaire en eerlijke partnerschappen met de lokale landbouwers) kunnen wij altijd rekenen op groenten van premium kwaliteit. Overigens selecteren wij via lokale producenten de beste Franse producten (rundvlees, appels, enz.)


STRENGE KWALITEITSEISEN

Betrouwbaarheid, smaak, voedselveiligheid, milieuzorg... Kwaliteit dat is ervoor zorgen dat al onze producten de norm halen en dat ons bedrijf hier belang aan hecht. Voedselkwaliteit en -veiligheid zijn de kern van onze kwaliteitszorg in elke fase van de productieketen, van het ontwerp en de productie tot de distributie van onze bioproducten. Naast de naleving van de geldende Europese regelgeving en voorschriften inzake voedselveiligheid voor biovoeding, moeten onze leveranciers over een geldig biocertificaat beschikken. Voorts wordt bij elke levering een strenge controle uitgevoerd.
Bovendien hebben wij met onze partners, behalve de naleving van de regelgeving inzake biolandbouw, een Kwaliteitshandvest DANIVAL Biorundvlees opgesteld: Franse rassen afkomstig van de bioveelteelt, de zogenaamde "vleestypische rassen", de eis van een systematisch negatieve BSE-test (boviene spongiforme encefalopathie), controle met DNA-tests van de vermarktbare eindproducten. 
 

WAT IS BIO NU PRECIES?

In tegenstelling tot de zogenaamde "traditionele" landbouw, kiest de biolandbouw voor een duurzame productiewijze met extra aandacht voor milieu, dierenwelzijn en gezondheid van de mens. De biolandbouw hanteert waarden zoals de bescherming van de landbouwgrond en de natuurlijke hulpbronnen en het voortbestaan van de landbouwbedrijven.
De biolandbouw beoogt een zo klein mogelijke milieu-impact door het gebruik van chemische producten en kunstmeststoffen te vermijden en past strenge normen toe waarvan de naleving door erkende certificatie-instellingen wordt gecontroleerd.