La neopopote de

Ondersteuning van de lokale biosector

Mocht het nu eens mogelijk zijn om de lokale economie en productie 100% te ondersteunen ? 
 

LOKALE DUURZAME ONTWIKKELING

DANIVAL, gevestigd in het zuidwesten van Frankrijk (Andiran), ondersteunt sinds zijn oprichting de lokale werkgelegenheid: op 10 jaar tijd heeft het bedrijf zijn personeelsbestand verdubbeld, uitzendkrachten en externe dienstverleners buiten beschouwing gelaten. Vandaag de dag telt het bedrijf lokaal 117 werknemers, alsook een team werknemers met een handicap.
DANIVAL draagt eveneens bij tot de lokale economie en werkt samen met 30 landbouwers uit de streek in het kader van eerlijke partnerschappen en met inachtneming van een solidair Handelshandvest. Overigens kreeg onze productievestiging het label Bio Entreprise Durable uitgereikt voor onze inzet voor duurzame ontwikkeling.


LOKALE FAIR TRADE SOURCING

Voor ons is biovoeding een kwestie van respect voor de mens en zijn leefmilieu, voor streekproducten en voor smaken. Daarom maken wij er een erezaak van om met onze lokale producenten eerlijke partnerschappen te sluiten, de voorkeur te geven aan bevoorradingen in korte keten en onze producenten centraal te stellen in onze productieprocessen.
Onze bevoorradingen van zuiderse groenten dragen het label BIOPARTENAIRES : solidaire en eerlijke partnerschappen met de lokale landbouwers. Overigens selecteren wij via lokale producenten de beste Franse producten (rundvlees, appels, enz.) 

FRANSE TOEKOMST

In 2011 werd Danival overgenomen door de Amerikaanse groep Hain Celestial die hier, in Frankrijk en internationaal hoofdzakelijk in de biosector investeert, wat ons toelaat ons merk en onze producten zonder inmenging te ontwikkelen.
Deze bedrijfscombinatie laat ons groeien, wij leren van elkaar en zijn trots op onze dubbele cultuur.
Sinds 2011 heeft de groep voor de renovatie van de Danival-fabriek iets meer dan 6 miljoen euro geïnvesteerd en zal binnenkort een extra 2,3 miljoen euro investeren in productiviteitsverbeteringen ter bevordering van duurzame ontwikkeling.
DANIVAL betaalt zijn belastingen in Frankrijk en verplaatst noch zijn werkgelegenheid, noch zijn productieactiviteiten, noch zijn knowhow naar het buitenland.
Recepten, producten, bevoorradingen: zowel de kleine als de grote strategische beleidslijnen worden hier, bij DANIVAL in het zuidwesten van Frankrijk, uitgestippeld.